Değerli Oyakkent 2 sakini-maliki,

           Malumunuz olduğu üzere ülkemizde enflasyon yüksek seyretmektedir. Asgari Ücret  01 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olarak %34 arttırılarak 8.500 TL den 11.400 TL ye çıkartılmıştır. 30 çalışanımızın tamamının ücreti bu durumdan etkilenmiştir. Ayrıca giderlerimizi oluşturan diğer harcama kalemlerinde de maliyetler yükselmiştir. Örneğin jeneratör yakıtı, elektrik-su giderleri, periyodik bakım ücretleri, asansör bakım ücreti  ortak alan sigorta ücreti vb. bir çok giderlerimizin maliyetleri artmıştır. Bütün bunlar dikkate alınarak en önemli gelir kaynağımız olan aidatlarımız da artışa gitme gereği ortaya çıkmıştır.       Yönetimimiz göreve geldiği günden beri giderleri azaltmanın, gelirleri arttırmanın gayreti içerisinde olmuştur. Çünkü ilkemiz  Azami hizmet, Düşük aidat, Şeffaf  Yönetimdir. Bu güne kadar bu ilkemize sahip çıktık. Bu günden sonra da sahip çıkacağız.

    Bu aidat oranları ile bir ilke daha imza attık. Bölgemizde belki de İstanbulda en düşük aidat oranının biz belirledik.(ortalam (%.9.90) Buna karşın sakinlerimize verdiğimiz hizmet kalitesi ile bu hizmeti veren personele ödenen ücretlerde de önemli iyileştirmeler yaptık. Böyece hizmet vereni de hizmet alanı da azami ölçüde memnun etmenin gayreti içerisinde olduk. Bu gayretimizin arkasındaki temel felsefe “insanı mutlu etki devlet yaşasın “ düşüncesidir. Bir başka deyişle temel hedef bireyin mutluluğudur. Komşularımızın mutluluğu her şeyin üstündedir.Buna rağmen herkesi mutlu etmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Zaten böyle bir amacımız da yok. Özellikle önyargılı ve şartlanmışları asla memnun edemezsiniz. Bu konuda teselli kaynağımız doğrunun ve hakkın yanında olduğumuz gerçeğinin büyük çoğunluk tarafından bilinmesidir.

    Haziran ayı içerisinde  siteden çıkar sağlayanların kesilen çıkarları sonucu kedi bahane edilerek yönetimi yıpratmak amacıyla  meydana getirdikleri olaylar yargıya taşınmıştı. Bunlarn iddiaları, yönetimin hayvan hakları yasasına aykırı hareket ettiği şeklindeydi.  Yargı kararını verdi. Yönetimimiz sözkonusu yasaya aykırı hareket etmemiştir. Yönetimi suçlayanların iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yargının bu kararını duyurular bölümünde görebilirsiniz. Biz de iftiraya  maruz kalan site yönetimimiz ve çalışanları olarak ilgililer hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Adaletin tecelli edeceğine ve  suçluların mutlaka cezalandıracağına inanıyoruz.

    Site sakinlerimizin site yaşam kurallarına ve site yaşam kültürüne uymak hususunda  gösterdikleri dikkat memnuniyet vericidir.    Durumu bilginize sunar,yeni bütçenin tüm komşularımıza hayırlı olması dileğiyle sağlık ve mutluluklar dilerim.