Değerli komşularım,

                2023 yılının ilk dört ayını da geride bırakmak üzereyiz. Sitemizde hizmetlerimiz devam ediyor. Birinci hedefimiz mevcut sistemi aksaksız işletmek, ikinci hedefimiz ise hizmetleri iyileştirmek ve arttırmaktır. Binalarımız hızla eskiyor. Ayakta tutmak için sürekli bakım yapmak gerekmektedir. Öyle ki, özellikle, güvenlik, temizlik, peyzaj, asansör bakım, elektrik tesisatı, su depoları, jeneratör hizmetleri ihmali kabul etmez. Hep uyanık olmayı ve ilgilenmeyi gerektirmektedir.  

    06 Şubatta Kahraman Maraş merkezli iki adet deprem yaşadık. 50 binin üzerinde can kaybı yaşadık. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu deprem 11 şehrimizi adeta yıktı geçti. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri büyük tahribat gördü. Deprem öldürmez, binalar öldürür gerçeği en acımasız şekilde kendini bir kez daha gösterdi. Bu afet doğal olarak biz site sakinlerini de çok etkiledi. Bina içi tadilatlar bile tedirginlik yarattı. Binalarımızın depreme karşı dayanıklılığı ile ilgili sorular yoğunlaştı. Oyak inşaattan alınan inşaat kalitesi hakkındaki yazı ile bağımsız kuruluşlarca yapılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarını panolarımızda duyurduk. İnternet sitemizde yayımladık. Site sakinlerimiz böylece kendilerini daha güvende hissettiler.

    Deprem bölgesinden gelen iki personeli işe aldık. Uzun süredir devameden personel arayışımız böylece sonlandı.

    Muhtemel bir depremde  ortak alan olan,yangın merdivenlerinin, havalandırma boşluklarının, sığınakların ve koridorların boş olması hayati öneme haizdir. Buralara özel eşya konmamalıdır. Aksi durumda oksijen sirkilasyonu ve personel tahliyesi sağlanamamaktadır.   

    EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yasa çıktı. Çalışanlarımızdan  5 kişi bu yasadan yararlanarak emeklilik dilekçesi verdiler. Bunların kıdem tazminatlarının arabulucu vasıtasıyla  ödenmesi, sigorta çıkışlarının yapılması ve diğer bürokrattik işlerin tamamlanması ile meşgul olduk.

   Sitemizde yaklaşok 9 yıldan beri güvenlik  ve temizlik müdürü olarak görev  yapan kişinin idari, hukuki ve ekonomik açıdan sitemize  büyük sorun olmaya başlaması üzerine konu Temsilciler kurulumuzda tartışıldı ve oylandı.  Müdürün iş  akdinin feshedilmesine karar verildi. Böylece giderek büyüme istidadı gösteren  idari ve  hukuki sorunların önüne geçildi. Ayrıca 2023 rakamları ile yılda yaklaşık dörtyüzbinliralık bir tasarruf sağlanmış oldu. Görev yaptığı sürece oturma koşuluyla kendisine tahsis edilen konutu tahliye ettiğinde sitemiz bir kira gelirine daha kavuşmuş olacaktır.  Müdürün ayrılması ile güvenlik ve temizlik hizmetlerinde hiçbir aksama olmadığı gibi verim daha da yükseldi.

    Güvenlik ve temizlik müdürü olarak görev yaptığı sırada yakın arkadaşlık ilişkileri kurduğu kimi site sakinlerini yönetim aleyhinde kışkırtarak olay çıkartmaya  azmettirmesi,hatta kendisi de şahitlik yapması üzerine olay  yargıya taşındı.  Herşeye rağmen biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğuna inanıyoruz.

    Son günlerde iyice yoğunlaşan otopark sorununu çözmek için özellikle iki aracı olanlar ile otomobil dışında kamyon, kamyonet gibi büyük aracı olanların araçlarını site içine sokmamalarını,  giriş izni olan ikinci otomobilerin de misafir alanına parketmelerini bekliyoruz.

    İdrak etmekte olduğumuz ramazan ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde tüm komşularımızın Kadir gecesini ve müteakiben gelecek olan Ramazan bayramlarını en içten duygularla kutlar, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.