Değerli komşularım,

         

2023 yılının ilk günlerini yaşadığımız bu günlerde sizlere selam ve saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi ŞEFFAFLIK, ilkemiz gereği Yönetim  olarak faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgi vereceğim. Çalışmalarımızı yaparken esas amacımız HİZMETTİR. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğuna inanıyoruz.

        2022 yılını Aralık ayı içinde sitemizde seçimler yapıldı. Önce bloklarda blok yöneticisi seçildi. Ardından seçilen blok yöneticileri kendi aralarında toplanarak Yönetim Kurulu, denetim Kurulu ve satın alma kurulu üyelerini seçtiler. Yeni üyeler ile eski üyeler arasında görev devir teslimi yapıldı. Yeni üyeler görevlerine başladılar. 19 Blok temsilcisinden 11 i değişti. Bu arada bendeniz de değişmeyen başkan olarak sizlere hizmete devam edeceğim. Bana inanan ve güvenen tüm komşulara teşekkür ederim. İnşallah Allah utandırmaz. Hayırlı hizmetler nasip olur. Emeği geçen eski üyelere hizmetlere katkıları için teşekkür eder, yeni üyelere görevlerinde başarılar dilerim.

     Bilindiği üzere Ocak ayı aynı zamanda mali yılbaşıdır. Asgari ücret 01 Ocaktan itibaren tekrar arttırıldı. Güvenlik, temizlik, peyzaj, asansör gibi temel hizmetlere ilişkin ihaleler yapıldı. Satın alma kurulumuz büyük bir gayretle çalıştı. En uygun fiyatla anlaşmak için çaba gösterdi. Onlarca firmadan teklif aldık. İçlerinden en uygun teklifi veren dört firma ile tekrar pazarlığa oturuldu. Sonuçta sitemize en uygun fiyatı veren firma ile anlaşma sağlandı. Geçen yılla kıyaslandığında rakamlar % 90 ın üzerinde çıktı. İçinde yaşadığımız hayat pahalılığı hepimizin malumudur. Ancak güvenlik, temizlik, peyzaj, asansör,aydınlatma,jeneratör, elektrik, ilaçlama, avukatlık, mali müşavir, ortak alan sigorta, çevre aydınlatma vs. gibi hizmetler sürekli yerine getirilmesi gereken hizmetlerdir. Her birinin maliyeti geçen yılın en az iki katıdır. Örneğin 2021 yılının aralık ayı elektrik faturamızın bedeli 20 bin lira iken 2022 yılı aralık ayı faturası 80 bin liradır. Benzer durum su, doğalgaz, sigorta, asansör gibi hizmetlerde de söz konusudur. Sonuçta bunların hepsi maliyetleri arttıran hizmetlerdir.

    Bütün bu veriler ışığında  2023 yılı bütçemizi yaptık. Temsilciler kurulunda değerlendirdik. Bütçe gelir-gider  kalemleri üzerinde  ayrıntılı değerlendirmeleri yaptık. Bütçemizi oyladık. Oybirliği ile kabul edilen bütçemize göre aidatlara ortalama % 71 oranında zam yapmak zorunda kaldık. Artış oranı küçük dairelerde biraz daha fazla, büyük dairelerde biraz daha az olabilir. Bunun sebebi yönetim planı ve kat mülkiyeti kanunudur. Ortak giderler olarak tanımlanan güvenlik, temizlik,peyzaj gibi giderler her daireye eşit olarak dağıtılmıştır. Koruma, güçlendirme, bakım, sigorta, yönetici aylığı gibi giderler ise arsa payı oranında yansıtılmıştır.

    Aidatlarda yapılan bu artış oranını fazla bulanlar olabilir. Ancak,KMK, (Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı) ve girdi maliyetleri esas alındı. Daha düşük bir artış oranı ile verilen hizmetleri yerine getirmek mümkün değildir. Son bir yılda asgari ücret 4.250 den 8.500  e gelerek %100 artmış, bu durum çalışan 33 personelin maaş ve özlük haklarını arttırmıştır. Giderlerimizin % 80 ‘ini oluşturan personel giderlerinden tasarruf etmemiz mümkün değildir. Aidatlardan başka önemli bir gelir kaynağımız olmadığından aidat artışları kaçınılmazdır. Kaldı ki bizimle benzer durumda olan diğer sitelere göre aidat artış oranlarımız makul düzeydedir.

   Diğer yandan konut ve kira fiyatlarındaki artışlar aidat artışlarının çok üzerindedir.  İtibarlı bir sitemiz, huzurlu bir ortamımız ve saygıdeğer komşularımız var. Bu da bizim için  değeri ölçülmez  teselli kaynağıdır.

   Yeni yılın ve bütçenin hayırlı olmasını diler selam ve saygılar sunarım.